ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ЗВІТУ ДИРЕКТОРА

Звіт директора опорного закладу перед громадськістю за результатами роботи у 2018/2019 н.р.

П Р О Т О К О Л
конференції по звітуванню директора опорного навчально-виховного закладу Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської селищноїради Чернігівського району Запорізької областіперед педагогічним колективом та громадськістю

Від 10.06.2019 р.смт Чернігівка

ПРИСУТНІ: 47 чол.

Представники колективуопорного закладу та філій – 25 чол.;
батьківської громадськості - 22 чол..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора опорного закладу Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області Радченко В.І. «Про основні напрямки та підсумки діяльності опорного закладу та філій за 2018/2019 навчальний рік».

2. Оцінювання діяльності керівника опорного закладу шляхом таємного голосування членами педагогічного колективу та батьківськівської громадськості.

Вибори голови та секретаря конференції.

Пропозиція: головою конференції обрати заступника директора з виховної роботи Нестеренко І.О., секретарем – практичного психолога Полякову К.В.

Результат голосування: «За» - одноголосно.

І. СЛУХАЛИ: звіт директора опорного закладу Радченко В.І. про основні напрямки та підсумки діяльності опорного закладу та філій за 2018/2019 навчальний рік (звіт додається).

ВИРІШИЛИ: звіт директора опорного закладу прийняти до відома.

ІІ. СЛУХАЛИ: голову конференції Нестеренко І.О., яка запропонувала присутнім прийняти участь у таємному голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника опорного закладу Радченко В.І. упродовж 2018/2019 навчального року, попередньо обравши склад лічильної комісії в кількості 3 осіб.

ВИСТУПИЛИ: надійшла пропозиція обрати членами лічильної комісії Нестеренка О.В., Опару С.С., Капустян С.А.

Результат голосування: «за» - одноголосно.

Члени лічильної комісії підвели підсумок анкетування та повідомили присутніх про результатиголосування.

Результати таємного голосування (за кількістю зданих анкет):

«незадовільно» - 0 голосів;

«задовільно» -22 голоси;
«добре» - 12 голосів;
«заслуговує морального стимулювання» - 1 голос;

«заслуговує матеріального заохочення» - 12 голосів.

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати роботу директора опорного закладу Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області Радченко В.І. задовільною.

2. Довести рішення загальних зборів до відома громадськості шляхом публікації звіту директора та протоколу зборів на сайті опорного закладу.

Голова зборів: І.О. Нестеренко

Секретар зборів: К.В. Полякова

Кiлькiсть переглядiв: 461